id=”hi-124178″>五气溢发消渴黄瘅第六

澳门新葡新京网上导航,黄帝问曰∶人之善病消瘅者,何以候之?岐伯对曰∶五脏皆柔弱者,善病消瘅。夫柔弱者必刚强,刚强多怒,柔者易伤也。此人薄皮肤而目坚固以深者,长衡直扬,其心刚,刚则多怒,怒则气上逆,胸中蓄积,血气逆留,腹皮充胀,血脉不行,转而为热,热则消渴,故为消瘅,此言其刚暴而肌肉弱者也。面色微黄,齿垢黄,爪甲上黄,黄瘅也。安卧小便黄赤,脉小而涩者,不嗜食。曰∶有病口甘者,病名曰何,何以得之?曰∶此五气之溢也,名曰脾瘅。夫五味入口,藏于胃,脾为之行其精气,津液在脾,故令人口甘,此肥美之所发也。此人必数食美而多食甘肥,肥令人内热,甘令人中满,故其气上溢,转为消瘅。治之以兰,除陈气也。凡治消瘅,治偏枯、厥气逆满,肥贵人则膏粱之病也。鬲塞闭绝,上下不通,暴忧之病也。消瘅脉实大,病久可治;脉悬绝小坚,病久不可治也。曰∶热中消中,不可服膏粱芳草石药,石药发疽,芳草发狂。夫热中消中者,皆富贵人也。今禁膏粱。是不合其心,禁芳草石药,是病不愈,愿闻其说?曰∶夫芳草之气美,石药之气悍,二者其气急疾坚劲,故非缓心和人,不可以服此二者。夫热气悍,药气亦然,二者相遇,恐内伤脾,脾者土也而恶木,服此药也,至甲乙日当愈甚。瘅成为消中。

黄瘅,刺脊中,黄瘅善欠,胁下满欲吐,脾俞主之。消渴身热,面赤黄,意舍主之。消渴嗜饮,承浆主之。

腕骨主之。黄瘅热中善渴,太冲主之。身黄时有微热,不嗜食,膝内内踝前痛,少气,身体重,中封主之。消瘅,善喘,气塞喉咽而不能言,手足清,溺黄,大便难,嗌中肿痛,唾血,口中热,唾如胶,太溪主之。消渴黄瘅,足一寒一热,舌纵烦满,然谷主之。阴气不足,热中消谷善饥,腹热身烦狂言,三里主之。