id=”hi-99402″>79.指甲解

指甲∶一名筋退,乃筋之余也。剪碎炮焦,研细用之。其味微咸,具有开破之性,疮疡将破未破者,敷之可速破。内服能催生下胎衣,鼻嗅之能止衄血,点眼上能消目翳。愚自制有磨翳药水,目翳浓者,可加指甲末与诸药同研以点目翳,屡次奏效。

奥门新葡新京赌场,人指甲手爪甲,人退,筋退。用碱水或皂角水洗净,晒干。或再和滑石粉入锅内同炒至指甲黄色鼓起为度,取出筛去滑石粉,放凉,碾粉用。甘咸,平。①《日华子本草》:”平。”②《本草蒙筌》:”甘咸,无毒。”③《医林纂要》:”咸,温。”治鼻衄,尿血,喉蛾,目生翳障,中耳炎。①《本草拾遗》:”取细末置目中,去翳障。”②《本草衍义》:”治鼻衄,细细刮取,俟血稍定,去瘀血,于所衄鼻中搐之。”③《纲目》:”治破伤中风。”内服:入丸、散。外用:研末点目、搐鼻,吹耳。①治妇人无故尿血:爪甲、乱发。上二味,并烧末,等分,酒服方寸匕,日三,饮服亦得。②治乳蛾:爪甲不拘多少,蓬砂、白矾各一钱,西牛黄一分,乌梅、白梅肉各五枚。共捣如泥,含弹大一丸,痰火涌出,三、四丸。③治眼生珠管:手爪甲、贝齿、龙骨各半两,上药,同研令极细,每用少许,点珠管上,日三、四度。④治破伤风,手足战掉不已者:人手足指甲六钱,朱砂、南星,独活各二钱。上为细末。分作三分,酒调服之。⑤治少小腹胀满:烧指甲灰,乳头上饮之。⑥治慢性化脓性中耳炎:人指甲、冰片少许.共研细粉.用时先将耳道洁净,后吹药粉。(《草医草药简便验方汇编》)用于治疗”鸡爪风”此病近似于现代医学所称之手足搐搦症,多由于血钙降低所致,以产后哺乳妇女或婴儿为常见。可取人指甲2钱,洗净阴干,瓦上焙烤,以不焦枯存性为度,研细末,黄酒2两送服,必要时可再服1次。

人指甲

出自《本草衍义》

Rn Zhī Jiɑ

Nail

手爪甲、人退、筋退

药材基源:为人科健康人剪下来的指甲。

拉丁植物动物矿物名:Concha

性状鉴别,本品呈不规则的月牙状,大小、宽窄不等。表面黄白色中牙白色,半稼明,光滑。有细纵纹。角质,坚硬而韧,富弹性,难折断。气微,味甘、咸。

用碱水或皂角水洗净,晒于。或再和滑石粉入锅内同炒至指甲黄色鼓起为度,取出筛去滑石粉,放凉,碾粉用。

味甘;咸;性平

止血;利尿;去翳。主鼻衄;尿血;咽喉肿痛;小便不利;目生翳障;中耳炎

内服:入丸、散,1-2g;外用:适量,研末,点眼、(口畜)鼻或吹耳。

1.治妇人无故尿血:爪甲、乱发。上二味,并烧末,等分,酒服方寸匕,日三,饮服亦得。(《千金方》)2.治乳蛾:爪甲不拘多少(煅为末),蓬砂、白矾各一钱,西牛黄一分,乌梅。白梅肉各五枚。共捣如泥,含弹大一丸,痰火涌出,(续含)三、四丸(次)。(《本经逢原》)3.治眼生珠管:手爪甲(烧灰)、贝齿(烧灰)、龙骨各半两。上药,同研令极细,每用少许,点珠管上,日三、四度。(《圣惠方》贝齿散)4.治破伤风,手足战掉不已者:人手足指甲(烧绝烟)六钱,朱砂(别研)、南星(姜制)、独活(去皮)各二钱。上为细末。分作三分,酒调服之。(《普济方》)治少小腹胀满:烧指甲灰,乳头上饮之。(《千金方》)5.治慢性化脓性中耳炎:人指甲(煅存性)、冰片少许。共研细粉。用时先将耳道洁净,后吹药粉。(《草医草药简便验方汇编》)

1.《本草拾遗》:取细末置目中,去翳障。2.《本草衍义》:治鼻衄,细细刮取,俟血稍定,去瘀血,于所鼻中搐之。3.《纲目》:治破伤中风。

用于治疗鸡爪风。此病近似干现代医学所称之手足搐搦症,多由于血钙降低所致,以产后哺乳妇女或婴儿为常见。可取人指甲2钱,洗净阴千,瓦上焙烤,以不焦枯存性为度,研细末,黄酒2两送服,必要时可再服1次。

《中华本草》